Share
تحلیل تکنیکال سهام زامیــاد ( خزامیــا) تاریخ 28 آبـان 91
DATE_FORMAT_LC2

سهام : زامیــاد (خــزامیــا)

 

تحلیل : تکنیکال

 

تاریخ  : 28 آبــان 1391

 

رنگ تحلیل  : ارغــوانی

 

امروز به بررسی تکنیکالی این نماد خواهیم پرداخت .

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید به نظر می رسد نماد در حال گذشتن از یک فاز اصلاحی پیچیده است .

همانطور که در تصویر نیز مشخص است موج A وB   که هر دو 3 موجی بودند ، به نظر می رسد به پایان رسیده و هم اکنون بازار تمایل دارد که موج C را تشکیل دهد .

این موج قابلیت اکستند شدن دارد و ویژگی امواج جنبشی را دارد .

با این تفاسیر پیش بینی می شود بازار صعودی باشد .

البته شایان به ذکر است که اشاره کنم اگر قیمت از خط افقی آبی رنگ پایین تر برود باید تجدید نظری نسبت به شمارش داشته باشیم .

 

روی عکس کلیک کنید تا تصویر را بزرگ تر ببینید.


 

از سوی دیگر الگوی هارمونیک خفاش در چارت قیمتی این سهم دیده می شود و همانطور که مشاهده می کنید قیمت در  PRZ  حضور دارد .

 

روی عکس کلیک کنید تا تصویر را بزرگ تر ببینید.

 

 

Add comment
قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

تـحلــیلگر ارغــوانی

تحلیل تکنیکال سهام خودروسازی سایپا (خساپا) - 16 تیر 93
تحلیل :                 تکنیکال سهام :                 خودروسازی سایپا تاریخ...
تحلیل تکنیکال سهام خودروسازی سایپا (خساپا) - 3 تیر 93
تحلیل :                 تکنیکال سهام :                 خودروسازی سایپا تاریخ...
تحلیل تکنیکال شاخـص قنـد و شـکر تاریخ 7 بهــمـن 91
شاخـص :  قـند و شــکـر   تحلیل : تکنیکال   تاریخ  : 7 بهــمن 1391   رنگ تحلیل  : ارغــوانی   امروز شاهد...
تحلیل تکنیکال سهام ملی صنایع مس ایران ( فملی) تاریخ 12 آذر 91
سهام : ملی صنایع مس ایران (فملی)   تحلیل : تکنیکال   تاریخ  : 12 آذر 1391   رنگ تحلیل  : ارغــوانی   امروز با...
تحلیل تکنیکال سهام کنتـورسازی ایران ( آکنتــور) تاریخ 8 آذر 91
سهام :  کنتــورســازی ایــران ( آکنتــور )   تحلیل : تکنیکال   تاریخ  : 8 آذر 1391   رنگ تحلیل  :...
تحلیل تکنیکال سهام مـعـادن منـگنــز ایران ( کمنــگـنـز ) تاریخ 7 آذر 91
سهام :  معـادن مـنـگـنــز ایــران ( کمنگنز )   تحلیل : تکنیکال   تاریخ  : 7 آذر 1391   رنگ تحلیل  :...
تحلیل تکنیکال سهام شرکـت افـرانـت ( افــرا ) تاریخ 30 آبـان 91
سهام : شرکــت افــرانــت ( افــرا )   تحلیل : تکنیکال   تاریخ  : 30 آبــان 1391   رنگ تحلیل  :...
 نتیجه ی تحلیل تکنیکال سهام پالایش نفت بندرعباس ( شبندر) در تاریخ 30 مهر 91
سهام : پالایش نفت بندرعباس (شبندر)   تحلیل : تکنیکال   تاریخ  : 29 آبــان 1391   رنگ تحلیل  :...
تحلیل تکنیکال سهام زامیــاد ( خزامیــا) تاریخ 28 آبـان 91
سهام : زامیــاد (خــزامیــا)   تحلیل : تکنیکال   تاریخ  : 28 آبــان 1391   رنگ تحلیل  : ارغــوانی   امروز...
تحلیل تکنیکال سهام صنــایع آذرآب (فــاذر)  تاریخ 23 آبــان 91
سهام : صنــایع آذرآب (فــاذر)   تحلیل : تکنیکال   تاریخ  : 23 آبــان 1391   رنگ تحلیل  : ارغــوانی   امروز...
تحلیل تکنیکال سهام شرکت ارتباطات سیار ایران (همــراه) تاریخ 22 آبــان 91
سهام : ارتباطات سیار ایران (همــراه)   تحلیل : تکنیکال   تاریخ  : 22 آبــان 1391   رنگ تحلیل  :...
تحلیل تکنیکال سهام شکـر شاهرود ( قشکــر) تاریخ 21 آبــان 91
سهام : شـکـر شــاهــرود (قشــکـر)   تحلیل : تکنیکال   تاریخ  : 21 آبــان 1391   رنگ تحلیل  :...
تحلیل تکنیکال سهام ملی صنایع مس ایران ( فملی) تاریخ 20 آبــان 91
سهام : ملی صنایع مس ایران (فملی)   تحلیل : تکنیکال   تاریخ  : 20 آبــان 1391   رنگ تحلیل  :...
تحلیل تکنیکال سهام کنتـورسازی ایران ( آکنتــور) تاریخ 17 آبـان 91
سهام : کنتـورسازی ایـران (آکنتـور)     تحلیل : تکنیکال   تاریخ  : 17 آبــان 1391   رنگ تحلیل  :...
تحلیل تکنیکال سهام قند شیروان قوچان و بجنورد تاریخ 16 آبـان 91
سهام : قند شیروان قوچان و بجنورد (قشیر)   تحلیل : تکنیکال   تاریخ  : 16 آبــان 1391   رنگ تحلیل  :...
تحلیل تکنیکال سهام سرمایه گذاری ساختمان ایران ( وساخت) تاریخ 9 آبـان 91
سهام : سرمایه گذاری ساختمان ایران (وساخت)   تحلیل : تکنیکال   تاریخ  : 9 آبــان 1391   رنگ تحلیل  :...
تحلیل تکنیکال سهام شکـر شاهرود ( قشکرح) تاریخ 8 آبـان 91
سهام : شکر شاهرود (قشکرح)   تحلیل : تکنیکال   تاریخ  : 8 آبــان 1391   رنگ تحلیل  : ارغــوانی   با توجه به...
تحلیل تکنیکال سهام کارت اعتباری ایران کیش ( رکیش) تاریخ 7 آبـان 91
سهام : کارت اعتباری ایران کیش (رکیش)   تحلیل : تکنیکال   تاریخ  : 7 آبــان 1391   رنگ تحلیل  :...
تحلیل تکنیکال سهام پالایش نفت بندرعباس ( شبندر) تاریخ 30 مهر 91
سهام : پالایش نفت بندرعباس (شبندر)   تحلیل : تکنیکال   تاریخ  : 30 مهــر 1391   رنگ تحلیل  :...
تحلیل تکنیکال سهام سرمایه گذاری غدیر ( وغدیر) تاریخ 29 مهر 91
سهام : سرمایه گذاری غدیر (وغدیر)   تحلیل : تکنیکال   تاریخ  : 29 مهــر 1391   رنگ تحلیل  :...
تحلیل تکنیکال سهام ملی صنایع مس ایران ( فملی) تاریخ 28 مهر 91
سهام : ملی صنایع مس ایران (فملی)   تحلیل : تکنیکال   تاریخ  : 28 مهــر 1391   رنگ تحلیل  :...
تحلیل تکنیکال کنتورسازی ایران ( آکنتور) تاریخ 3 مهر 91
سهام : کنتـورسازی ایـران   تحلیل : تکنیکال   تاریخ  : 3 مهــر 1391   رنگ تحلیل  : ارغــوانی   همانطور که...

آمار سایت